شخص

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. شخص

سبک کارتی

لوگو کو موزیک

علی نوری

پایه گذار
لوگو کو موزیک

سعید محمدی

توسعه دهنده ارشد

سبک فلت

لوگو کو موزیک

حامد بهرام نیا

توسعه دهنده اصلی
لوگو کو موزیک

سمیرا اسدی

طراح سایت
لوگو کو موزیک

وحید عزیزی

مدیر پشتیبانی
فهرست